38%
Esamas
Vilniaus
laimės
indeksas
53%
Savivaldybės
biuro
laimės
indeksas
Esamas Vilniaus laimės indeksas
Savivaldybės biuro laimės indeksas