16%
Esamas
Vilniaus
laimės
indeksas
21%
Savivaldybės
biuro
laimės
indeksas
Esamas Vilniaus laimės indeksas
Savivaldybės biuro laimės indeksas